หมวดหมู่: กลยุทธ์คาสิโน

11 ธ.ค. by LOUIS

Roulette casino

Casino roulette is truly a game of chance, just like a slot machine, roulette is one of the hardest to play. Indeed, the chances of winning are not suitable for online casino gamblers คา สิ โน ออ น ไล.First and foremost, you need to choose the best online casino with insurance rules 1bet2u login

Respect for a predetermined budget and using one of the many roulette game strategies is also key to success. To stay afloat, it is advisable to place bets within the lowest multiple values. These can be prevented by outside bets playing on the missing numbers.

What are the different strategies used?

To turn your player luck, there are a number of strategies, including playing Martingale roulette and the d’Alembert system.These methods are allied with a certain precision, enabling maximum profitability.

Use Martingale

This technique is applied to bets where the outcome is doubled. This is especially the case for bets placed on black or red, even or odd numbers and outside or inside. The traditional or simple variant therefore consists of doubling the stake each time for all losing rounds. If you win, you have to go back to the original bet, and so on with the big martingale, the process is almost the same. With the only difference being taken more than twice the previous bet, the player has to add another total.

Alembert system

Invented by Jean le Rondd’Alembert. This system applies to outside bets where the winnings are equal to the amount originally wagered. Also called the pyramid system or the d’Alembert amount, it consists in the event of a loss in adding the bet units to the previous one. In case of profit, the opposite procedure should be followed. In other words, the player is required to reduce the stake involved.

Labouchere method

The Labouchère method was invented 100 years ago by a British politician and author of the same name. It’s a negative progression trick consisting of recovering losses after multiple victories. It is a practice for outside bets only (Color Even / Odd, Miss / Pass). The principle is to write a series of numbers on the worksheet. You have to add the 1st and the last digit to set the bet amount. If we win, we will skip those numbers. If we lose, we observe the setting at the end of the number sequence and start the same principle again. (By adding the 1st and the last ones)

Fibonacci method

วิธีฟีโบนักชีมีมานานหลายศตวรรษและสร้างขึ้นโดยนักคณิตศาสตร์ชาวอิตาลีที่มีชื่อเดียวกัน นอกจากนี้ยังเป็นเทคนิคในการชนะเงินโดยใช้ระบบความก้าวหน้าเชิงบวก บนแผ่นงานเราเขียนลำดับตรรกะเพื่อกำหนดสัดส่วนการถือหุ้น ลำดับนี้จะนำเสนอดังนี้: 2,3,5,8,13,21 เป็นต้นเพื่อให้เข้าใจแต่ละตัวเลขจะสอดคล้องกับผลรวมของสองก่อนหน้านี้: 2 + 3 = 5 และ 3 + 5 = 8 เป็นต้นเราจะ ดังนั้นเดิมพัน€ 2 ในตอนแรก หากเราชนะเราจะเล่นต่อตามลำดับและเราจด 34 แล้วเราเดิมพัน 3 €ในรอบถัดไป ถ้าแพ้ก็กลับสองแถว เทคนิคนี้ใช้ได้จากชัยชนะ 5 ครั้งติดต่อกัน

วิธี Paroli

The Paroli method aims to increase profits instead of recovering losses. It is a system of positive progression consisting of doubling the stake after each victory. For example, if we bet € 5 and win, we bet € 10 on the next game, if we lose, we return to the original bet, that is € 5. You can keep playing as long as you want knowing that on average. Players will stop after winning 3 times in a row.